Ulah Peunggas Harepan

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُ
وْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ اْلغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . ( الزُّمَر : 53

“ Ucapkeun: Hei hamba-hamab Kami nu ngaleuwihan wates wangen ka diri diri maranehna, Poma aranjeun ulah putus harepan tina Rahmat Alloh. Saestuna Alloh ngahampura sakabeh dosa, saenyana Mantena Nu Maha Pangampura sareng Maha Heman “. ( QS. Az Zumar : 53 )

Geus jadi sunatulloh, yen manusa baris moal lesot tina gawe salah sarta dosa, da memang kitu nu jadi katangtuanana, hirup di riung ku gogoda jeung dodoja, hawa nafsu teu weleh elekesekeng ngabibita lampah maksiat nu di buleun ku rupa rupa kanikmatan dunya, sarta Alloh kacida maklumna kana ieu kalemahan manusa, da memang maksud Alloh ngadangdadanan manusa ku sifat condong migawe dosa taya lian maksud jeung tujuanana pikeun nembongkeun salah sawios kakawasanana sareng kaheman, sarta kanyaah Mantena, Alloh Zat nu mibanda sifat Gofuururrohiim

silahkan baca lebih lanjut di blog sumbernya

Iklan

KASAIMBANGAN HIRUP

Oleh: Bpk. Andi Rachman Hakim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.,Puji syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Alloh SWT anu parantos maparin kanikmatan iman sinareng Islam dugi ka dangeut ieu urang sadayana masih dina kaayaan sehat wal’afiat sahingga tiasa ngalaksanakeun salah sahiji kawajiban hirup urang sadayana nyaeta ngalaksanakeun ibadah jum’at di masjid ieu.

Sholawat sinareng salam mugia tetep kacurahlimpahkeun kanggo junjungan urang sadayana, Nabi Muhammad SAW., ka para sahabatna, ka para tabi’it tabi’in anu satia dugi akhir zaman anu insya Alloh kalebet oge urang sadayana.
Dina kasempetan ayeuna khotib masihan wasiat khususna kanggo pribados nyalira sareng ka jama’ah jum’at sadaya, hayu urang sami-sami ningkatkeun kaimanan sareng kataqwaan ka Alloh SWT ku ngalaksanakeun sagala parentahna sareng ngajauhan sagala laranganna supados kenging ridho ti mantenna. Alloh SWT nyiptakeun manusa teh kalayan makhluk anu panghadena di dunya ieu, jeung dibere akal sarta nurani. Sajabi ti janten hamba Alloh oge janten kholifah di bumi anu dipaparin kawajiban pokok nyaeta ibadah. Dawuh Alloh SWT dina surat adz-dzariat ayat 56 :

“Jeung Kuring (Alloh) henteu nyiptakeun jin jeung manusa teh teu aya lian pikeun maranehna kacuali nyembah ka Kawula.”

Baca lebih lanjut